Technologie

SBR (sekwencyjny reaktor biologiczny)

SBR jest jednym z biologicznych sposobów oczyszczania ścieków. Sposób ten polega głównie na utlenianiu zanieczyszczeń organicznych zawartych w ściekach. Główną rolę odgrywają tutaj bakterie tlenowe. Oczyszczanie w warunkach tlenowych polega na adsorpcji na powierzchni mikroorganizmów zanieczyszczeń organicznych, rozpuszczonych lub koloidalnych, zawartych w ściekach. Mikroorganizmy te występują jako osad czynny.
W tym przypadku wszystkie fazy oczyszczania przebiegają w jednym zbiorniku, który pełni funkcję komory napowietrzania oraz osadnika. W pełni automatyczne sterowanie stężeniem tlenu zapewnia symultaniczną nitryfikację, denitryfikację i biologiczną defosfatację. Przy utrzymaniu odpowiedniego stężenia tlenu proces przebiega programowo wg następujących faz:

  • napełnianie, napowietrzanie oraz mieszanie
  • sedymentacja
  • dekantacja
  • odprowadzenie osadu nadmiernego i oczyszczonego ścieku

Układ bardzo odporny na zmienny charakter ścieków. Ten typ reaktorów sprawdza się w zakładach przemysłowych charakteryzujących się zmiennością ścieków pod względem ilościowym oraz jakościowym.


Decydując się na oczyszczalnię wykonaną przez EMI w technologii SBR Inwestor zyskuje:

  • sprawdzoną technologię,
  • szereg usprawnień wynikajacych z wieloletniej praktyki w kilkunastu branżach
  • wyposażenie wyprodukowane w zakładzie EMI idealnie dopasowane do wymogów technologicznych
  • zaawansowaną automatykę sterującą zaprojektowaną i wykonaną przez ten sam zespół

Dzięki kompleksowemu podejściu:

  • unikamy problematycznych punktów styku dostawców
  • zapewniamy ciągłość i jednorodność procedur kontroli jakości