Technologie

MBBR (reaktor z ruchomym złożem biologicznym)

MBBR jest jednym z biologicznych sposobów oczyszczania ścieków. Sposób ten polega głównie na utlenianiu zanieczyszczeń organicznych zawartych w ściekach. Główną rolę odgrywają tutaj bakterie tlenowe. Oczyszczanie w warunkach tlenowych polega na adsorpcji na powierzchni mikroorganizmów zanieczyszczeń organicznych, rozpuszczonych lub koloidalnych, zawartych w ściekach. Mikroorganizmy te występują jako osad czynny.

Technologia MBBR stanowi istotne rozwinięcie tradycyjnej koncepcji reaktora przepływowego. Większa efektywność wynika z większej ilości osadu czynnego w tej samej kubaturze. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnych kształtek, które w odpowiednim środowisku do rozwoju flory bakteryjnej pokrywane są błoną biologiczną, tzw bioflmem. MBBR umożliwia wysoką redukcję zanieczyszczeń przy jednoczesnym ograniczeniu
ilości osadu nadmiernego. Technologia MBBR jest stosowana przede wszystkim w istniejących reaktorach biologicznych w celu zwiększenia ich przepustowości oraz poprawy pracy oczyszczalni bez budowy dodatkowych zbiorników.


Decydując się na oczyszczalnię wykonaną przez EMI w technologii MBBR Inwestor zyskuje:

  • sprawdzoną technologię,
  • profesjonalne doradztwo dotyczące przebudowy istniejącego obiektu,
  • szereg usprawnień wynikajacych z wieloletniej praktyki w kilkunastu branżach
  • wyposażenie wyprodukowane w zakładzie EMI idealnie dopasowane do wymogów technologicznych
  • zaawansowaną automatykę sterującą zaprojektowaną i wykonaną przez ten sam zespół

Dzięki kompleksowemu podejściu:

  • unikamy problematycznych punktów styku dostawców
  • zapewniamy ciągłość i jednorodność procedur kontroli jakości