Technologie

FBR (przepływowy reaktor biologiczny)

FBR jest jednym z biologicznych sposobów oczyszczania ścieków. Sposób ten polega głównie na utlenianiu zanieczyszczeń organicznych zawartych w ściekach. Główną rolę odgrywają tutaj bakterie tlenowe. Oczyszczanie w warunkach tlenowych polega na adsorpcji na powierzchni mikroorganizmów zanieczyszczeń organicznych, rozpuszczonych lub koloidalnych, zawartych w ściekach. Mikroorganizmy te występują jako osad czynny.

W cyklu oczyszczania ścieki przepływają przez strefy nitryfkacji i denitryfkacji, gdzie zanieczyszczenia są rozkładane w zmiennych warunkach tlenowych przez osad czynny.
Za zatrzymanie osadu w układzie odpowiada osadnik wtórny. Technologia ta jest coraz rzadziej stosowana z uwagi na niską efektywność w przeliczeniu na m
2 zajętej przestrzeni, ma jednak duży potencjał w przypadku połączenia z flotacją wtórną zamiast osadnika. Największą zaletą jest proste sterowanie i samoczynne dopasowanie do zmiennej ilości napływających ścieków.


Decydując się na oczyszczalnię wykonaną przez EMI w technologii FBR Inwestor zyskuje:

  • sprawdzoną technologię,
  • szereg usprawnień wynikajacych z wieloletniej praktyki w kilkunastu branżach
  • wyposażenie wyprodukowane w zakładzie EMI idealnie dopasowane do wymogów technologicznych
  • zaawansowaną automatykę sterującą zaprojektowaną i wykonaną przez ten sam zespół

Dzięki kompleksowemu podejściu:

  • unikamy problematycznych punktów styku dostawców
  • zapewniamy ciągłość i jednorodność procedur kontroli jakości