Technologie

EGSB (beztlenowy reaktor z osadem granulowanym)

Nowoczesna metoda oczyszczania ścieków z wykorzystaniem granulowanego osadu beztlenowego.
Stosowana w przypadku strumieni z dużymi i bardzo dużymi ładunkami zanieczyszczeń. W procesie oczyszczania powstaje biogaz, który może być używany jako źródło energii. Szczególną zaletą jest odporność oczyszczalni na wahania i przerwy w dopływie ścieków. Obiekty wykonane w tej
technologii łatwo rozpoznać po charakterystycznym układzie dwóch wysokich (>12m) zbiorników.


Decydując się na oczyszczalnię wykonaną przez EMI w technologii EGSB Inwestor zyskuje:

  • sprawdzoną technologię,
  • szereg usprawnień wynikajacych z wieloletniej praktyki w kilkunastu branżach
  • wyposażenie wyprodukowane w zakładzie EMI idealnie dopasowane do wymogów technologicznych
  • zaawansowaną automatykę sterującą zaprojektowaną i wykonaną przez ten sam zespół

Dzięki kompleksowemu podejściu:

  • unikamy problematycznych punktów styku dostawców
  • zapewniamy ciągłość i jednorodność procedur kontroli jakości