Technologie

Flotacja (DAF)

Flotacja jest uznaną metodą podczyszczania ścieków, szczególnie skuteczną przy separacji zawiesin, tłuszczów i substancji oleistych. W tej technologii wykorzystuje się urządzenia naszej produkcji (flotatory, flokulatory) – które umożliwiają przeprowadzenie procesu flotacji w optymalnych warunkach.

Proces rozpoczyna się od wymieszania surowych ścieków z precyzyjnie dawkowanymi środkami chemicznymi we flokulatorze rurowym bądź komorowym. Kiedy ścieki trafią do urządzenia flotacyjnego, następuje rozdział zanieczyszczeń poprzez zastosowanie mieszaniny wodno-powietrznej, która skutecznie wynosi zanieczyszczenia do warstwy powierzchniowej. Powstały osad zostaje mechanicznie odprowadzony poza układ.

Wraz z flotatem zostaje również usunięty z urządzenia osad denny. Osady te mogą być kierowane dalej do stacji odwadniania. Ścieki po wypłynięciu z urządzenia są pozbawione zawiesiny oraz ciężkich frakcji.  Całość procesu sterowana jest automatycznie.


Decydując się na instalację podczyszczania flotacyjnego dostarczoną przez EMI, Inwestor zyskuje:

  • sprawdzoną technologię,
  • unikalne rozwiązania konstrukcyjne we flotatorze,
  • szereg usprawnień wynikajacych z wieloletniej praktyki w kilkunastu branżach
  • wyposażenie wyprodukowane w zakładzie EMI idealnie dopasowane do wymogów technologicznych
  • zaawansowaną automatykę sterującą zaprojektowaną i wykonaną przez ten sam zespół

Dzięki kompleksowemu podejściu:

  • unikamy problematycznych punktów styku dostawców
  • zapewniamy ciągłość i jednorodność procedur kontroli jakości