Portfolios - Zakłady cukiernicze – Dolny Śląsk

Zakłady cukiernicze – Dolny Śląsk


Project Description

Polski producent pieczywa cukierniczego zwrócił się do naszej firmy o szybkie rozwiązanie problemu dostosowania stężeń zanieczyszczeń w ściekach surowych do wymogów stawianych przez właściciela kanalizacji miejskiej.

EMI zaproponowało umieszczenie urządzeń podczyszczających w dwóch kontenerach.
Pierwszy kontener został wyposażony w sito, zbiornik retencyjny i zbiornik osadu poflotacyjnego ze stali nierdzewnej.
Drugi kontener wyposażono w system flotacji z układami dozowania chemikaliów.

Kompletnie wyposażone w urządzenia technologiczne kontenery dostarczono na przygotowany przez Inwestora utwardzony teren.
EMI wykonało montaż kontenerów, podłączenie do sieci zewnętrznych i rozruch technologiczny.

Dzięki dostarczeniu kompletnie wyposażonych kontenerów, znacznie skróciliśmy czas montażu u Inwestora oraz  uzyskaliśmy zadowalające rezultaty podczyszczania.

Wykorzystano technologie:

  • układ kontenerowy

Wykorzystano produkty: