Portfolios - Ubojnia bydła – Podlasie

Ubojnia bydła – Podlasie


Project Description

Zakłady Mięsne, specjalizujące się w produkcji mięsa wołowego, wybrały naszą Firmę dla realizacji oczyszczalni ścieków spełniającej wymogi odprowadzenia ścieków wprost do lokalnej rzeki.

Opracowaliśmy projekt wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami do decyzji o pozwoleniu na budowę całej inwestycji o przepustowości 500 m³/d.

Pełniliśmy rolę Generalnego Wykonawcy wraz z dostawą i montażem kompletnej technologii, rozruchem i przekazaniem całego obiektu. W trakcie realizacji wykonaliśmy kanalizację tłoczną doprowadzającą ścieki z odległego o 300m zakładu.

Technologia obejmuje część mechaniczno-chemiczną (I stopień oczyszczania – krata, sito, flotacja ciśnieniowa) , oczyszczanie biologiczne ( II stopień oczyszczania – reaktor SBR) oraz część osadową ( odwadnianie osadu na wirówce dekantacyjnej wraz z instalacją wapnowania osadu).
Dla zapewnienia równomiernego odpływu ścieków do odbiornika, wykonano zbiornik buforowy.