Portfolios - Producent słonych przekąsek – Dolny Śląsk

Producent słonych przekąsek – Dolny Śląsk


Project Description

Wiodący producent słonych przekąsek, po wykonaniu przez EMI z sukcesem podczyszczalni dla jednego z Zakładów, zaproponował naszej Firmie modernizację i zwiększenie przepustowości oczyszczalni dla Zakładu Nr 2.

Projekt zakładał zwiększenie przepustowości z 650 m³/d do 1500 m³/d, przy parametrach ścieków surowych:
BZT5 2 000 – 4 200 mg O2/l
ChZT 7 000 – 12 000 mg O2/l
zawiesiny ogólne 2 000 – 5 000 mg/l
ekstrakt eterowy ok. 200 mg/l

Zadanie wykonaliśmy w ramach systemu zaprojektuj i wybuduj.

W ramach inwestycji wykonaliśmy zwiększenie przepustowości węzła mechanicznego poprzez dodatkowe sito łukowe wraz z prasą skratek oraz dodatkowy piaskownik pionowy.
Dla obniżenia ładunku zanieczyszczeń przed reaktorami biologicznymi zastosowaliśmy układ flotacji pierwszego stopnia, a po reaktorach biologicznych układ flotacji drugiego stopnia zastępujący osadniki wtórne.
Inwestycja obejmowała również nowy układ odwadniania, budynek technologiczny dla układów flotacji i odwadniania, rurociągi technologiczne wraz z estakadą oraz modernizację układu sterowania.

Zaproponowane rozwiązanie umożliwiło zwiększenie przepustowości oczyszczalni do zakładanych wielkości bez potrzeby budowy dodatkowych reaktorów biologicznych.