Portfolios - Producent napojów – Podlasie

Producent napojów – Podlasie


Project Description

Dla producenta napojów funkcjonalnych rozwiązaliśmy problem gospodarki ściekowej oczyszczając ścieki w stopniu umożliwiającym ich odprowadzenie bezpośrednio do pobliskiej rzeki.

Technologia zostałą dopasowana do charakterystyki ścieków, które odznaczały się znikomą zawartością zanieczyszczeń stałych i zawiesiny.

Zastosowany reaktor SBR pozwala osiągać stałe wyniki ścieków oczyszczonych przy dużej zmienności ilościowej i jakościowej ścieków surowych.

Z uwagi na bliskość budynków mieszkalnych, szczególną uwagę zwróciliśmy na eliminację odorów i zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się hałasu.

Wykorzystano technologie: