Portfolios - Producent koncentratów – Podkarpacie

Producent koncentratów – Podkarpacie


Project Description

Zostaliśmy wybrani przez niemiecką firmę konsultingową dla realizacji modernizacji istniejącej oczyszczalni. Użytkownikiem jest polski zakład produkcji koncentratów soków owocowych należący do firmy z Austrii.

Modernizacja polegała na zwiększeniu przepustowości oczyszczalni z 350 na 600 m³/d i obejmowała:

 • opracowanie projektu budowlano-wykonawczego inwestycji,
  dobudowę nowego reaktora SBR o pojemności 1 700 m³,
 • dobudowę zbiornika buforowego ze stali nierdzewnej o pojemności 120 m³, celem równomiernego zrzutu ścieków do odbiornika,
 • powiększenie istniejącego budynku technologicznego wraz ze zmianami usytuowania urządzeń i połączeń technologicznych,
 • przeniesienie w nową lokalizację istniejącego stalowego zbiornika osadu,
 • wymianę i rozbudowę systemów zasilania i sterowania,
 • doposażenie istniejących obiektów i wyposażenie nowych w instalację techologiczną,
 • instalacje technologiczne międzyobiektowe, prowadzone na estakadzie z podestami.

Modernizacja była wykonywana etapami bez przerywania pracy oczyszczalni. W kluczowym momencie wymiany całego systemu zasilającego i sterującego oczyszczalnią przełączyliśmy wszystkie kable i aparaty bez przerwy w napowietrzaniu reaktora SBR.

Wykorzystano technologie:

 • reaktor SBR

Wykorzystano produkty:

 • projekt budowlany
 • projekt wykonawczy
 • wyposażenie reaktorów SBR
 • układ AKPiA