Portfolios - Drukarnia – Wielkopolska

Drukarnia – Wielkopolska


Project Description

Dla zakładu szwedzkiej firmy w Polsce, produkującej nakrycia stołu, rozwiązaliśmy problem podczyszczania ścieków produkcyjnych.
Problemem w ściekach surowych jest barwa ścieków oraz wysokie ChZT, dochodzące nawet do >20 000 mg O2/l.

Po przeprowadzonych testach podczyszczania, zaproponowaliśmy układ podczyszczania chemicznego oparty na metodzie Fentona.

Zestaw dostarczonych urządzeń i automatyki spełnia rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa pracy. Firma EMI jako jedna z nielicznych na rynku ma odpowiednie doświadczenie i możliwości oferowania systemów, w których przeprowadza się potencjalnie niebezpieczny proces Fentona.

Uzyskana bardzo wysoka redukcja zanieczyszczeń umożliwia odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej. Podczyszczone ścieki nie posiadają żadnego zabarwienia.

Wykorzystano technologie:

  • podczyszczanie chemiczne metodą Fentona

Wykorzystano produkty: