EMI sp. z o.o.

Od 1990 roku dostarczamy naszym klientom kompleksowe rozwiązania w dziedzinie oczyszczania ścieków przemysłowych.

Projektujemy oczyszczalnie wykorzystujące wiodące technologie oczyszczania.

Produkujemy urządzenia, które udowadniają swoją niezawodność i skuteczność w najtrudniejszych warunkach.

Montujemy i uruchamiamy skomplikowane instalacje zapewniając utrzymanie ruchu.


REALIZACJE


PRODUKTY

null

sita


null

flotator


null

stacje polielektrolitu


null

odwadnianie osadów


EMI Sp. z o.o.

43-426 Dębowiec
ul. Rolnicza 14

(+48) 33 854 33 36
(+48) 33 851 02 45
biuro@emi-ustron.pl 

NIP: 548-007-60-80
REGON: 002416816
KRS 0000123323
Sąd rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy: 50.000,- PLN
www.emi-ustron.pl

 


KONTAKT

""
1
Imię
Nazwisko
0 /
Previous
Next