Produkty

 • Flokulatory

  0 out of 5

  Układy dozowania chemii stanowią niewielki, ale kluczowy komponent wielu instalacji oczyszczania ścieków. Od ich wydajności, niezawodności i skuteczności zależy praca praktycznie wszystkich innych urządzeń.

  Rozwiązania oferowane przez EMI są dopasowane do wymogów stawianych przez przemysł. Opieramy się na komponentach firm, których globalna pozycja potwierdza jakość i niezawodność ich produktów.

  Doświadczenia zebrane przez instalatorów na dziesiątkach obiektów pozwalają nam skupić się na tych właściwościach instalacji, które są kluczowe dla Inwestorów oraz ekip obsługujących systemy.

  Z racji działania z niebezpiecznymi substancjami, oferowane przez nas instalacje są wielokrotnie sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa pracy.

 • Flotator

  0 out of 5

  Flotacja jest uznaną metodą podczyszczania ścieków, szczególnie skuteczną przy separacji zawiesin, tłuszczów i substancji oleistych. Firma EMI oferuje urządzenia – flotatory – które umożliwiają przeprowadzenie procesu flotacji w optymalnych warunkach.

  Surowe ścieki mieszane są z precyzyjnie dawkowanymi środkami chemicznymi w mieszaczu rurowym zgrabnie skomponowanym z flotatorem. Rozpuszczanie powietrza, czyli tworzenie mieszanki saturacyjnej odbywa się w saturatorze stanowiącym część urządzenia.

  Uwolnienie mieszanki saturacyjnej w komorze flotacyjnej powoduje uniesienie zanieczyszczeń na powierzchnię, skąd są odbierane przez zgarniacz. Cięższe frakcje opadające na dno są usuwane przez otwarcie przepustnic dennych.

  Od lat ’90 XX wieku firma EMI uzyskuje doskonałe rezultaty stosując flotatory w przemyśle spożywczym, przetwórczym oraz wielu projektach o charakterze niszowym.

 • Flotator lamelowy

  0 out of 5

  Specjalny typ flotatorów wyposażony w wewnetrzne ściany działowe pozwalające znacznie zredukować wielkość większych jednostek przy jednoczesnym zachowaniu ich efektywności oczyszczania.
  Pakiety lamelowe w urządzeniach EMI są wykonane ze stali nierdzewnej dla trwałości i oferują możliwość ich wyjmowania do czyszczenia jeden po drugim, co oznacza, że obsługa techniczna nie wymaga dźwigu i może dokładnie wyczyścić wkłady, tak, że wydajność urządzenia pozostaje na tym samym poziomie. Pakiety lamelowe są najbardziej odpowiednie dla ścieków o ograniczonej ilości zawiesiny.

  Flotacja jest sprawdzoną metodą separacji zawiesin, olejów i tłuszczy ze ścieków. Flotatory firmy EMI są projektowane tak, aby proces flotacji mógł przebiegać w optymalnych warunkach. Surowe ścieki po podczyszczeniu mechanicznym mieszane są z chemikaliami umożliwiającymi wytrącenie i zlepienie zanieczyszczeń w tzw kłaczki. Mieszanie odbywa się w mieszaczu rurowym zgrabnie skomponowanym z flotatorem lub w osobnym mieszaczu komorowym.

  Wytwarzanie mieszanki saturacyjnej odbywa się w ściśle kontrolowany sposób w układzie saturacyjnym o wysokiej sprawności.

  Sam proces flotacji polega na uwolnieniu mieszanki saturacyjnej w komorze flotacji wypełnionej ściekami z chemikaliami. Powietrze wędrując w górę porywa zanieczyszczenia i unosi je na powierzchnię komory flotacyjnej. Powstały w ten sposób osad jest zbierany przez zgarniacz. Cięższe zanieczyszczenia opadają na dno, skąd są usuwane przez specjalny układ zasuw.

  Flotatory projektowane i produkowane przez firmę EMI zawierają w sobie doświadczenia zebrane w stosowaniu tej metody podczyszczania ścieków w dziesiątkach instalacji dostarczonych od roku 1990.


 • Hydrauliczna prasa skratek

  0 out of 5

  Nowoczesny sprzęt do odwadniania i kompresji objętościowej odpadów stałych separowanych na kratach i sitach ('skratek').
  Konstrukcja składa się z bębna ukrytego w rurze z tłokiem poruszającym się wewnątrz bębna.

  Odpady spadają do bębna, gdzie są prasowane przez tłok napędzany hydraulicznie.Odcieki odpływają poprzez szczeliny w bębnie, skompresowane odpady wypychane są z prasy. Tłok jest wystarczająco silny by wypchnąć sprasowane odpady na odległość do 6 m.
  Inteligentna konstrukcja umożliwia zastosowanie w prawie wszystkich branżach. Hydrauliczna prasa jest specjalnie polecana dla odpadów z dużą zawartością tłuszczy i/lub olejów.

 • Kompaktowa stacja polielektrolitu

  0 out of 5

  Najbardziej uproszczona stacja przygotowania roztworu polielektrolitu zaprojektowana wyłącznie do roztwarzania emulsji. Celem nadrzędnym projektu było zapewnienia jak najmniejszych gabarytów i prostoty działania. Stosowana głównie w przypadkach, w których zużycie gotowego roztworu jest niewielkie, a utrzymanie jak najniższych kosztów operacyjnych ma szczególne znaczenie.

  Stacja składa się ze zbiornika na emulsję, pompy dawkującej oraz ciśnieniowego zbiornika roztwarzania z mieszadłem. Unikalną cechą stacji jest możliwość podawania roztworu bez pompy, przy wykorzystaniu ciśnienia wody służącej do roztwarzania.

 • Mechaniczna prasa skratek

  0 out of 5

  Nowoczesny sprzęt do odwadniania i kompresji objętościowej odpadów stałych separowanych na kratach i sitach ('skratek').

  Konstrukcja składa się z bębna ukrytego w rurze ze śrubą poruszającą się wewnątrz bębna. Odpady spadają przez otwór wlotowy na śrubę, która przenosi je w korpusie do do bębna. Transportowane śrubą odpady napotykają opór stawiany przez dysk zamontowany na wylocie z bębna. Wyciskana z odpadów woda spływa poprzez otwory w bębnie,a sprasowane odpady są wypychane z prasy.

  Inteligentna konstrukcja umożliwia zastosowanie w prawie wszystkich branżach.

 • Prasa wielodyskowa

  0 out of 5

  Urządzenie do odwadniania osadów powstających przy podczyszczaniu chemicznym i/lub biologicznym. Prasa wielodyskowa pozwala na osiągnięcie efektów podobnych jak przy zastosowaniu wirówek lub pras taśmowych, ale przy znacznie niższym zużyciu energii i wody. Zintegrowany flokulator jest przygotowany do pracy z napływającym osadem o zawartości suchej masy na poziomie od 1 do 15%, dzięki czemu urządzeni może być podłączane bezpośrednio do osadników i komór stabilizacji tlenowej.

  W porównaniu do wirówek i pras taśmowych, prasa wielodyskowa:

  • pozwala na odwadnianie niezagęszczonych osadów
  • nie wymaga buforowania osadów
  • zużywa mniej wody i energii elektrycznej
  • emituje znacznie mniej hałasu
  • jest łatwiejsza w obsłudze i serwisowaniu
  • może pracować w długich cyklach bez przerwy

  Biorąc pod uwagę powyższe zalety, prasa wielodyskowa jest znacznie tańsza w eksploatacji.

 • Projekt technologiczny

  0 out of 5

  Wykonujemy projekty technologiczne oczyszczalni ścieków obejmujące:

  • analizę istniejącej dokumentacji,
  • opis proponowanego rozwiązania wraz ze schematem ideowym,
  • schemat orurowania i oprzyrządowania (P&ID),
  • szkic zabudowy z wyznaczeniem miejsca zajętego przez nowe urządzenia i budowle,
  • podanie istotnych parametrów instalacji,
  • wytyczne dla innych branż (konstrukcyjnej, elektrycznej, etc)

  Projekty są wykonywane przez grupę doświadczonych pracowników posługujących się specjalistycznym oprogramowaniem. Wdrożone procedury zapewniają wieloetapową kontrolę jakości dostarczanych projektów. Za każdym razem dokonujemy również wizji lokalnej.

  W trakcie projektowania współpracujemy blisko z Inwestorem przedstawiajac mu możliwe warianty realizacji z rekomendacją i uzasadnieniem. Do każdego projektu dołączamy również ofertę na jego realizację w wybranej formule.

   

 • Przepływowa stacja polielektrolitu

  0 out of 5

  Najbardziej popularny typ stacji przygotowania polielektrolitu. Konstrukcja składa się ze zbiornika z dwoma lub trzema komorami do roztwarzania, dojrzewania i magazynowania roztworu. Woda przepływa przez wszystkie komory. Wielopłytowe przepływy labiryntowe zapobiegają cofaniu się roztworu i zapewniają wystarczający czas dojrzewania roztworu.

  Stacja może zostać wyposażona w podajnik proszku i/lub pompę emulsji. Zaawansowany układ sterujący jest prosty w obsłudze dzięki intuicyjnemu panelowi dotykowemu.

  Szereg parametrów pracy stacji, jak np schemat wibracji, mieszania i dozowania mogą być dowolnie ustawiane przez obsługę. Dzięki temu stacje EMI wykazują się najwyższą wydajnością i jakością pracy przy bardzo szerokiej gamie polimerów.

 • Sito łukowe

  0 out of 5

  Podstawowe urządzenie do usuwania elementów stałych ze strumienia ścieków. Surowe ścieki kierowane są na zakrzywioną płaszczyznę ze szczelinami, przez które przedostaje się woda. Elementy stałe zebrane na powierzchni sita ześlizgują się w dół. 

   

  Konstrukcja nie zawiera żadnych części ruchomych, przepływ ścieków jest wyłącznie grawitacyjny. Sita tego typu znajdują szerokie zastosowanie w branży przetwórstwa żywności.

 • Sito obrotowe wewnętrzne

  0 out of 5

  Zaawansowane urządzenie do separacji elementów stałych ze strumienia ścieków.

  Napływ kierowany jest do wnętrza obrotowego bębna szczelinowego. Woda wydostaje się przez szczeliny, a zanieczyszczenia są wygarniane na zewnątrz. Bęben obraca się pod zestawem wysokociśnieniowych dysz spłukujących.

  Sita obrotowe z napływem wewnętrznym mają bardzo szerokie pole zastosowań, od przemysłu spożywczego po recykling plastików.

 • Sito obrotowe zewnętrzne

  0 out of 5


  Zaawansowane urządzenie do separacji elementów stałych ze strumienia ścieków.

   

  Napływ kierowany jest na powierzchnię obrotowego bębna szczelinowego. Woda przedostaje się przez szczeliny, a zanieczyszczenia są zgarniane z powierzchni bębna w miarę jego obrotów. Bęben jest automatycznie oczyszczany przez zestaw wysokociśnieniowych dysz spłukujących zamontowany wewnątrz bębna.

   

  Sita obrotowe z napływem zewnętrznym mają bardzo szerokie pole zastosowań, od przemysłu spożywczego po recykling plastików.