Produkty

Wahadłowa stacja polielektrolitu


Stacje wahadłowe zostały zaprojektowane z myślą o zastosowaniach wymagających sporządzania dużych i bardzo dużych ilości roztworu w ściśle kontrolowanych warunkach.

Stacja wahadłowa składa się z dwóch cylindrycznych zbiorników. Każdy ze zbiorników służy do roztworzenia, dojrzewania oraz magazynowania roztworu, z tym, że realizacja tych funkcji jest przesunięta w czasie: gdy jeden zbiornik magazynuje gotowy roztwór, drugi sporządza nową porcję tak, aby była gotowa do podania, gdy pierwszy zbiornik zostanie opróżniony.

Oba zbiorniki współdzielą układ zasilania wodą oraz podajnik proszku i/lub pompę emulsji. Przełączanie pomiędzy zbiornikami odbywa się w pełni automatycznie.

Stacje wahadłowe pozwalają na przygotowanie roztworu równie doskonałego, jak w przypadku stacji szarżowych, ale nie wymagają transferu roztworu pomiędzy zbiornikami.

Układ sterowniczy urządzeń wahadłowych daje pełną kontrolę nad procesem roztwarzania, włączając w to regulację czasu poszczególnych faz.

  • Przewagi
  • Opcje
  • Realizacje

Przewagi

Pełna kontrola nad wodą

Zasilanie stacji wodą jest realizowane przez układ obejmujący zawór ręczny, reduktor ciśnienia, filtr mechaniczny, elektrozawór oraz precyzyjny przepływomierz impulsowy. Dzięki temu automatyka stacji ma pełna kontrolę nad wodą używaną do roztwarzania polielektrolitu. Wszystkie elementy mające styczność z wodą są wykonane z materiałów odpornych na korozję, aby zapewnić jak najdłuższy czas eksploatacji.

Opatentowany lejek nawilżający

Firma EMI opracowała i opatentowała własny lejek nawilżający polielektrolit. Proszek podawany z zasobnika przelatując przez lejek jest absorbowany przez wir wodny wytwarzany w lejku. Ta unikalna konstrukcja zapewnia idealne roztwarzanie polielektrolitu, bez ryzyka powstawania skupisk zlepionego proszku. Dodatkową zaletą lejka jest samoczyszczenie pod wpływem przepływającej wody.

Mieszadło w każdej komorze

Roztwór polielektrolitu wymaga ciągłego mieszania, co zapewniamy stosując mieszadło w każdej z komór. Operator ma możliwość sterowania czasem oraz interwałami mieszania. Mieszadła napędzane są silnikami renomowanych producentów. Łopaty mieszadeł zostały dobrane pod kątem gęstych mediów.

Zasobnik proszku

Nasze zasobniki są zawsze wykonywane ze stali nierdzewnej. Wyposażamy je we wszystko, co jest niezbędne do przechowywania i dozowania sproszkowanego polimeru. Proszek jest zabezpieczony przed wilgocią przez szczelną pokrywę oraz kable grzejne, które obejmują również strefę śruby dozującej. Wibrator zamontowany na zasobniku pozwala uniknąć zbryleń. Zadbaliśmy też o bezpieczeństwo obsługi odgradzając elementy ruchome kratką.

Zaawansowane sterowanie

Każda stacja EMI dostarczana jest z wykonaną ze stali nierdzewnej szafką sterowniczą. Operatorzy korzystają z intuicyjnego interfejsu graficznego prezentowanego na dotykowym wyświetlaczu. Stosowany w standardzie sterownik Siemens S7 udostępnia mnóstwo funkcji, pozwala też na łatwą i szybką integrację z systemami nadrzędnymi, np klasy SCADA.

Praca na wodzie technologicznej

Dodając do stacji filtry i zmieniając nieznacznie armaturę na linii zasilającej stację w wodę umożliwiamy pracę na wodzie technologicznej, co przekłada się na duże oszczędności.

Pneumatyczny podajnik proszku

Duże zużycie proszku wiąże się z częstymi wizytami obsługi, która musi regularnie napełniać zasobnik. Aby obniżyć te koszty rekomendujemy zastosowanie transportera pneumatycznego, który automatycznie zasysa kolejne porcje proszku np z big-baga. Dla układów z big-bagiem proponujemy również urządzenia rozładowcze i zapobiegające zbrylaniu się proszku.

Zbiornik emulsji

Każda stacja może zostać doposażona w pompę, dzięki której możliwa jest praca nie tylko z proszkiem, ale także z emulsją polielektrolitu. Oferujemy także zbiorniki na emulsję wykonane ze stali nierdzewnej z czujnikiem poziomu.

Układ roztwarzania wtórnego

Stacje przygotowania polielektrolitu EMI mogą pracować przy wysokich stężeniach gotowego roztworu. Rozsądne staje się wobec tego używanie układów roztwarzania wtórnego, które zwiększają ilość roztworu obniżając jego stężenie. Klient uzyskuje w ten sposób znacznie wyższą wydajność nominalną całego układu przy niewielkim wzroście ceny.

Przykładowa realizacja 1

Przykładowa realizacja 2

Przykładowa realizacja 3