Produkty

Szarżowa stacja polielektrolitu


Stacje szarżowe zostały stworzone dla zastosowań, w których wymagana jest doskonała jakość roztworu polielektrolitu.

Dzięki zastosowaniu dwóch zbiorników: jednego służącego roztwarzaniu i dojrzewaniu oraz drugiego do przechowywania gotowego roztworu osiągany jest pełen rozdział świeżego i dojrzałego roztworu. Każda kropla roztworu ma zapewniony równy czas dojrzewania.

Zbiornik zarobowy umieszczony jest ponad zbiornikiem magazynowym, cykliczny transfer roztworu odbywa się grawitacyjnie.

Układ sterowniczy urządzeń szarżowych daje pełną kontrolę nad procesem roztwarzania, włączając w to regulację czasu poszczególnych faz.

  • Przewagi
  • Opcje
  • Realizacje

Przewagi

Pełna kontrola nad wodą
Zasilanie stacji wodą jest realizowane przez układ obejmujący zawór ręczny, reduktor ciśnienia, filtr mechaniczny, elektrozawór oraz precyzyjny przepływomierz impulsowy. Dzięki temu automatyka stacji ma pełna kontrolę nad wodą używaną do roztwarzania polielektrolitu. Wszystkie elementy mające styczność z wodą są wykonane z materiałów odpornych na korozję, aby zapewnić jak najdłuższy czas eksploatacji.

Opatentowany lejek nawilżający
Firma EMI opracowała i opatentowała własny lejek nawilżający polielektrolit. Proszek podawany z zasobnika przelatując przez lejek jest absorbowany przez wir wodny wytwarzany w lejku. Ta unikalna konstrukcja zapewnia idealne roztwarzanie polielektrolitu, bez ryzyka powstawania skupisk zlepionego proszku. Dodatkową zaletą lejka jest samoczyszczenie pod wpływem przepływającej wody.

Mieszadło w każdej komorze
Roztwór polielektrolitu wymaga ciągłego mieszania, co zapewniamy stosując mieszadło w każdej z komór. Operator ma możliwość sterowania czasem oraz interwałami mieszania. Mieszadła napędzane są silnikami renomowanych producentów. Łopaty mieszadeł zostały dobrane pod kątem gęstych mediów.

Zasobnik proszku
Nasze zasobniki są zawsze wykonywane ze stali nierdzewnej. Wyposażamy je we wszystko, co jest niezbędne do przechowywania i dozowania sproszkowanego polimeru. Proszek jest zabezpieczony przed wilgocią przez szczelną pokrywę oraz kable grzejne, które obejmują również strefę śruby dozującej. Wibrator zamontowany na zasobniku pozwala uniknąć zbryleń. Zadbaliśmy też o bezpieczeństwo obsługi odgradzając elementy ruchome kratką.

Zaawansowane sterowanie
Każda stacja EMI dostarczana jest z wykonaną ze stali nierdzewnej szafką sterowniczą. Operatorzy korzystają z intuicyjnego interfejsu graficznego prezentowanego na dotykowym wyświetlaczu. Stosowany w standardzie sterownik Siemens S7 udostępnia mnóstwo funkcji, pozwala też na łatwą i szybką integrację z systemami nadrzędnymi, np klasy SCADA.

 

Praca na wodzie technologicznej
Dodając do stacji filtry i zmieniając nieznacznie armaturę na linii zasilającej stację w wodę umożliwiamy pracę na wodzie technologicznej, co przekłada się na duże oszczędności.

Pneumatyczny podajnik proszku
Duże zużycie proszku wiąże się z częstymi wizytami obsługi, która musi regularnie napełniać zasobnik. Aby obniżyć te koszty rekomendujemy zastosowanie transportera pneumatycznego, który automatycznie zasysa kolejne porcje proszku np z big-baga. Dla układów z big-bagiem proponujemy również urządzenia rozładowcze i zapobiegające zbrylaniu się proszku.

Zbiornik emulsji
Każda stacja może zostać doposażona w pompę, dzięki której możliwa jest praca nie tylko z proszkiem, ale także z emulsją polielektrolitu. Oferujemy także zbiorniki na emulsję wykonane ze stali nierdzewnej z czujnikiem poziomu.

Układ roztwarzania wtórnego
Stacje przygotowania polielektrolitu EMI mogą pracować przy wysokich stężeniach gotowego roztworu. Rozsądne staje się wobec tego używanie układów roztwarzania wtórnego, które zwiększają ilość roztworu obniżając jego stężenie. Klient uzyskuje w ten sposób znacznie wyższą wydajność nominalną całego układu przy niewielkim wzroście ceny.

 

Przykładowa realizacja 1

Przykładowa realizacja 2

Przykładowa realizacja 3