Produkty

Prasa wielodyskowa


Urządzenie do odwadniania osadów powstających przy podczyszczaniu chemicznym i/lub biologicznym. Prasa wielodyskowa pozwala na osiągnięcie efektów podobnych jak przy zastosowaniu wirówek lub pras taśmowych, ale przy znacznie niższym zużyciu energii i wody. Zintegrowany flokulator jest przygotowany do pracy z napływającym osadem o zawartości suchej masy na poziomie od 1 do 15%, dzięki czemu urządzeni może być podłączane bezpośrednio do osadników i komór stabilizacji tlenowej.

W porównaniu do wirówek i pras taśmowych, prasa wielodyskowa:

  • pozwala na odwadnianie niezagęszczonych osadów
  • nie wymaga buforowania osadów
  • zużywa mniej wody i energii elektrycznej
  • emituje znacznie mniej hałasu
  • jest łatwiejsza w obsłudze i serwisowaniu
  • może pracować w długich cyklach bez przerwy

Biorąc pod uwagę powyższe zalety, prasa wielodyskowa jest znacznie tańsza w eksploatacji.

Kategoria:
  • Przewagi
  • Opcje
  • Realizacje

Przewagi

Wytrzymała konstrukcja

Korpus  urządzenia i wszystkie zbiorniki są wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, co zapewnia brak problemów w całym okresie eksploatacji urządzenia, który jest bardzo długi dzięki zastosowaniu wzmocnionych łożysk i uszczelnień. Naprężenia występujące w konstrukcji zostały znacznie ograniczone, gdyż praca odbywa się przy wolnych obrotach i małym momencie obrotowym.Węzeł odwadniania ma bardzo duży wpływ na ogólne warunki i koszty pracy oczyszczalni, dlatego dołożyliśmy starań, aby prasa była przygotowana do jak najdłuższej pracy bez usterek i awarii.

Czysta konstrukcja

Wbudowany system dysz spłukujących używa wody pod wysokim ciśnieniem do oczyszczenia dysków z osadu, zarówno okresowo przy pracy, jak i po jej zakończeniu.
W trakcie projektowania prasy zwróciliśmy szczególną uwagę na eliminację miejsc, w których mogłyby się zbierać zanieczyszczenia i brud. Zarówno w trakcie codziennej eksploatacji, jak i podczas czyszczenia, szczegóły te decydują  o tym, że obsługa jest łatwa i nie przysparza problemów.

Wysoki stopień integracji

Prasa jest standardowo dostarczana ze specjalnie dopasowaną stacją przygotowania polielektrolitu, zbiornikiem przygotowania osadu oraz pompą osadu. Zestaw obejmuje też szafkę sterowniczą z dotykowym panelem operatora. Opcjonalnie oferujemy również układy przenośników i higienizacji osadu.

Zabudowa mobilna

Na życzenie klienta cały zestaw odwadniający może zostać zabudowany na mobilnej platformie zaprojektowanej pod kątem standardowych systemów transportu.

System mobilny jest gotowy do pracy w kilka minut po dostarczeniu na miejsce instalacji.