Produkty

Hydrauliczna prasa skratek


Nowoczesny sprzęt do odwadniania i kompresji objętościowej odpadów stałych separowanych na kratach i sitach ('skratek').
Konstrukcja składa się z bębna ukrytego w rurze z tłokiem poruszającym się wewnątrz bębna.

Odpady spadają do bębna, gdzie są prasowane przez tłok napędzany hydraulicznie.Odcieki odpływają poprzez szczeliny w bębnie, skompresowane odpady wypychane są z prasy. Tłok jest wystarczająco silny by wypchnąć sprasowane odpady na odległość do 6 m.
Inteligentna konstrukcja umożliwia zastosowanie w prawie wszystkich branżach. Hydrauliczna prasa jest specjalnie polecana dla odpadów z dużą zawartością tłuszczy i/lub olejów.

  • Przewagi
  • Opcje
  • Realizacje

Przewagi

Niezawodna i czysta konstrukcja

Mała powierzchnia styku tłoka z kompresowanym medium i cykliczny ruch znacznie ograniczają odkładanie się zanieczyszczeń. Efekt odkładania się prasowanego materiału jest niemalże całkowicie wyeliminowany, co pozwala zachować stałą wydajność bez częstych inspekcji i ręcznego czyszczenia prasy. porównaniu do płaszczyzny perforowanej, wkład szczelinowy jest znacznie bardziej odporny na zapychanie i łatwiejszy, gdy chodzi o utrzymanie czystości i stałej wydajności.

Wszechstronność

Prasa hydrauliczna EMI może być stosowana w większości branży, w tym także w przypadkach, gdy obrabiane odpady są W trakcie projektowania sita zwróciliśmy szczególną uwagę na eliminację miejsc, w których mogłyby się zbierać zanieczyszczenia i brud. Zarówno w trakcie codziennej eksploatacji, jak i podczas czyszczenia, szczegóły te decydują  o tym, że obsługa jest łatwa i nie przysparza problemów.

Rurociąg przesyłowy

Moc napędu hydraulicznego pozwala tłokowi przesuwać skompresowane skratki na odległość do 6m. Zamontowanie prasy bezpośrednio przy sitach i użycie szczelnego rurociągu przesyłowego rozwiązuje problem zabrudzenia obszaru sit, zastępuje przenośniki ślimakowe i ogranicza całkowite koszty eksploatacji.

Przykładowa realizacja - Nysa

Przykładowa realizacja - Tolkmicko, Ziębice