Produkty

Flotator lamelowy

Specjalny typ flotatorów wyposażony w wewnetrzne ściany działowe pozwalające znacznie zredukować wielkość większych jednostek przy jednoczesnym zachowaniu ich efektywności oczyszczania.
Pakiety lamelowe w urządzeniach EMI są wykonane ze stali nierdzewnej dla trwałości i oferują możliwość ich wyjmowania do czyszczenia jeden po drugim, co oznacza, że obsługa techniczna nie wymaga dźwigu i może dokładnie wyczyścić wkłady, tak, że wydajność urządzenia pozostaje na tym samym poziomie. Pakiety lamelowe są najbardziej odpowiednie dla ścieków o ograniczonej ilości zawiesiny.

Flotacja jest sprawdzoną metodą separacji zawiesin, olejów i tłuszczy ze ścieków. Flotatory firmy EMI są projektowane tak, aby proces flotacji mógł przebiegać w optymalnych warunkach. Surowe ścieki po podczyszczeniu mechanicznym mieszane są z chemikaliami umożliwiającymi wytrącenie i zlepienie zanieczyszczeń w tzw kłaczki. Mieszanie odbywa się w mieszaczu rurowym zgrabnie skomponowanym z flotatorem lub w osobnym mieszaczu komorowym.

Wytwarzanie mieszanki saturacyjnej odbywa się w ściśle kontrolowany sposób w układzie saturacyjnym o wysokiej sprawności.

Sam proces flotacji polega na uwolnieniu mieszanki saturacyjnej w komorze flotacji wypełnionej ściekami z chemikaliami. Powietrze wędrując w górę porywa zanieczyszczenia i unosi je na powierzchnię komory flotacyjnej. Powstały w ten sposób osad jest zbierany przez zgarniacz. Cięższe zanieczyszczenia opadają na dno, skąd są usuwane przez specjalny układ zasuw.

Flotatory projektowane i produkowane przez firmę EMI zawierają w sobie doświadczenia zebrane w stosowaniu tej metody podczyszczania ścieków w dziesiątkach instalacji dostarczonych od roku 1990.


Kategoria:
  • Przewagi
  • Opcje
  • Realizacje

Przewagi

Stały napływ

Jednostki DAF wymagają stabilnego przepływu dla niezawodnego działania. Osiąga się to za pomocą pomp sterowanych falownikami odbierającymi sygnał z przepływomierzy. Stały przepływ jest utrzymywany niezależnie od poziomu w zbiorniku retencyjnym lub bieżącego przepływu ścieków surowych. Obsługa jest łatwiejsza, ponieważ potrzeba mniej korekt, aby utrzymać wysoki efekt oczyszczania.

Wkłady lamelowe

W zależności od charakterystyki ścieków, jednostki flotacyjne EMI mogą być wyposażone w pakiety lamelowe, które znacznie redukują wymiary kosztem niewielkiego wzrostu wysokości jednostki. Wszystkie płyty lamelowe wykonane są ze stali nierdzewnej w celu zapewnienia niezawodności. Zespoły serwisowe docenią możliwość usuwania pojedynczych płyt do czyszczenia i inspekcji.

Zmienne uwodnienie osadu

Zmiana uwodnienia osadu flotacyjnego w jednostkach EMI odbywa się dotykiem palca na panelu sterowania. Inteligentna automatyka dba o ustawienie właściwego trybu pracy dla zgarniacza.

Efektywna saturacja

Układ kontroli saturacji stosowany we flotatorach  EMI pozwala na precyzyjną regulację parametrów ciśnienia i przepływu powietrza. Woda do nasycenia powietrzem jest pobierana z oczyszczonych ścieków i dostarczana oddzielną pompą, co zapobiega niekorzystnemu zjawisku kawitacji. Rozpuszczenie powietrza w wodzie następuje w rurze w kształcie litery L. Woda saturowana jest wprowadzana do komory flotacyjnej przez wiele dysz umieszczonych w starannie dobranych miejscach.

Inteligentna kontrola przepływu

Firma EMI oferuje innowacyjne rozwiązanie dla przypadków odznaczających się dużymi wahaniami średnich przepływów . Każdy z naszych flotatorów może zostać wyposażony w system kontroli przepływu. Gdy operator zmienia zadaną wartość przepływu, wszystkie podsystemy instalacji flotacyjnej zostają odpowiednio dostrojone, aby utrzymać optymalne warunki procesu. Automatycznie zmienione zostaną nastawy pomp zasilających flotator, pomp dozujących chemikalia, a nawet prędkość przepływu przez flotator, aby zachować stały poziom jego napełnienia. Dzięki tej opcji, zmiana wydajności flotatora wymaga tylko kilku kliknięć na panelu sterowniczym

Neutralizacja

Gdy istnieje taka potrzeba, układ dozowania chemikaliów może zostać wyposażony w sondę pH z przetwornikiem i pompy dozujące środki neutralizujące. Dozowanie odbywa się w sprzężeniu z odczytem bieżącej wartości pH, aby mieć pewność, że zadozowane zostaną optymalne ilości środków chemicznych. Utrzymanie zadanego odczynu jest dzięki temu możliwe przy minimalnym zużyciu chemii.

Zgarniacz osadu dennego

Dla przypadków charakteryzujących się dużą ilością osadów dennych, firma EMI proponuje wyposażenie flotatorów w poziomy przenośnik ślimakowy ułożony na dnie. Umożliwia on przesuwanie osadów dennych w pobliże zasuwy pneumatycznej, której otwarcie powoduje ich porwanie i wyniesienie poza flotator. Starannie dobrane materiały uszczelniające pozwalają na zastosowanie tego rozwiązania bez obawy o przecieki.

Różnorodne materiały

W odpowiedzi na zróżnicowane wymagania klientów, firma EMI oferuje szereg materiałów, z których mogą zostać wykonane flotatory. Począwszy od standardowej stali nierdzewnej AISI304, aż do specjalnej stali AISI904. Dostarczamy również urządzenia zgodne z wymaganiami ATEX oraz umieszczone w mobilnych kontenerach.

Czyszczenie wkładu lamelowego

Pakiety lamelowe we flotatorze EMI składają się z kilku-kilkunastu płyt stalowych, które są montowane niezależnie wewnątrz jednostki. Daje to operatorowi możliwość czyszczenia ich pojedynczo, zamiast obsługi dużych i ciężkich wkładów. Po wyjęciu pojedyncza płyta jest w pełni dostępna i łatwo ją wyczyścić. Czyste pakiety lameli zapewniają najlepszą wydajność przy najniższych kosztach.

Przykrycie

Każda jednostka DAF może być wyposażona w lekką osłonę, która ogranicza parowanie i rozprzestrzenianie się zapachu. Każda pokrywa jest dostosowana do podłączenia do systemu wentylacyjnego. Upewniliśmy się także, że obsługa będzie miała łatwy dostęp do kluczowych elementów.

Przykładowa realizacja 1

Przykładowa realizacja 2

Przykładowa realizacja 3