Portfolios - Przetwórstwo ryb – Bielsk Podlaski

Przetwórstwo ryb – Bielsk Podlaski


Project Description

Podczyszczalnia ścieków dla zakładu przetwórstwa łososia. Obejmuje podczyszczanie mechaniczne i fizyko-chemiczne.

Ścieki charakteryzują się dużą zawartością tłuszczu i zawiesiny. Zastosowane sito z napływem wewnętrznym sprawdza się w trudnych warunkach eksploatacji i nie wymaga praktycznie obsługi.

Flotator pracuje stale pod dużym obciążeniem bez usterek i awarii dowodząc jakości produktów firmy EMI.